👈 فروشگاه فایل 👉

طرح آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه آماری بررسی سنی جامعه خارج از مدرسه كه شما در طی روز با آن هاسر و كار دارید در 8 صفحه ورد قابل ویرایش

1-چه میزان به مسافرت علاقه‌مند هستید .

63

متوسط

Si

fi

Fi

نوع پاسخ

90

0

0

0

اصلاً

63

175/0

7

كم

207

90

25/0

10

متوسط

207

575/0

23

زیاد

زیاد

2-علاقه‌مند هستید با چه كسانی مسافرت بروید .

117

تنها

Si

fi

Fi

نوع پاسخ

81

81

225/0

9

تنها

117

325/0

13

با دوستان

162

162

48/0

18

خانواده

خانواده

3-مسافرت به چه قصدی را بیشتر می پسندید .

144

90

زیارتی

Si

fi

Fi

نوع پاسخ

144

4/0

16

سیاحتی

90

25/0

10

زیارتی

72

54

15/0

6

كاری

54

علمی

72

2/0

8

علمی

زیاد

👇محصولات تصادفی👇

بررسی نسخ چاپ سنگی حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی ترابری چند نوعی و نارسائی قانون داخلی قانون برگزاری مناقصات پکیج آموزش مهارت های زندگی کتاب ازمون سازی زبان