👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی پراید GTX

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان: شماره صفحه

پیشگفتار.............................................................................................................1

مقدمه.................................................................................................................4

موقعیت شرکت................................................................................................6

تاریخچه شرکت..............................................................................................8

خودروهای تولیدی شرکت..........................................................................10

خودروهایی که در گذشته تولید شده........................................................10

تولیدات فعلی شرکت...................................................................................14

تولیدات آینده شرکت..................................................................................17

سالن اصلی تولید بدنه...............................................................................19

خط تولید پرایدGTX...............................................................................22

پانل های کنترل........................................................................................25

تئوری کار در سالن تولید بدنه.............................................................27

دستگاههای جوشCO2........................................................................36

دستگاه جوش آرگون..........................................................................38

کاربردهای سیلر..................................................................................43

پمپ سیلر........................................................................................45

سالن رنگ.......................................................................................47

جداول رنگ آمیزی........................................................................56

ایمنی و بهداشت............................................................................57

جلوگیری از انفجار و اشتعال.....................................................58

بهینه سازی در تولید بدنه..........................................................61

نتیجه گیری.................................................................................

خلاصه فعالیت های انجام گرفته :

گزارش فوق در مدت تقریباً 40 روز در شرکت پارس خودرو تدوین گردیده است در این مدت از چندین سالن دیدن بعمل آوردم و با طرز کار دستگاههای صنعتی مختلف آشنا شدم و همچنین آزمایشی در مورد بهینه سازی انجام گرفت.

اولین سالنی که مورد بازدید قرار گرفت سالن تولید بدنه خودروی پراید GTX بودکه در آن دستگاههای متنوعی مانند پمپ های سیلرزنی و دستگاههای جوش مختلف کابرد داشت. سالن دومی که در آن فعالیت داشتم سالن مخصوص رنگ بود که سالن بسیار پیشرفته و با کارایی بالا نشان می داد.

در سالن مربوطه به سالن بدنه آزمایشی توسط اینجانب انجام گرفت که درآن به وسیله پانل اصلی تعداد تولید و سهم هر بخش در سرعت تولید بدنه ها را ثبت نمودم که می توان به وسیله نتایج حاصل از آن می توان به سرعت تولید بدنه افزود.

72

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم رفتار ناپسند را در دانش آموزم برطرف كنم مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عوامل موثر در موفقیت مدیران و آموزشی تحقیق بررسی انفجار انرژی دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی شرکت ها