👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم پرخاشگری را در محسن برطرف سازم

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

توصیف وضعیت موجود(تشخیص مسئله) 7

روش گردآوری اطلاعات و تجزیه تحلیل داده ها 9

شواهد یك 9

1-مصاحبه : 9

الف)مصاحبه بامادر محمد 9

ب)مدیر واحد آموزشی: 10

ج)معاون آموزشی: 10

د)معاون پرورشی: 11

ه)مشاهده بنده به عنوان آموزگار وی: 11

2- پرسشنامه: 11

جدول شماره 2:پاسخنامه بنده به عنوان آموزگار 13

جدول شماره 3: لیست نمرات محمد در نیمه اول سال تحصیلی 14

انتخاب راه حلهای ممكن 16

انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشی و اجرای راه حل 16

اهم راهكار های ارائه شده به شرح زیر می باشد: 17

نتیجه گیری و شواهد 2 18

جدول شماره 4:پاسخنامه مدیرو معاونان در اسفند ماه 18

جدول شماره 5:پاسخنامه آموزگار 19

جدول شماره 6:نمرات محمد در نیمه دوم سال تحصیلی 20

جدول شماره7:مشخصه آزمون آماری میانگین نمرات محمد در نیمه دوم سال تحصیلی 21

مبانی نظری پژوهش 22

دلایل و راههای درمان پرخاشگری 22

الف )علت ها 22

۱.الگوپذیری‌ كودكان‌ از والدین‌ 22

۲.كودكان‌ ناكام‌ پرخاشگر می‌ شوند 23

۳.اضطراب‌ و پرخاشگری‌ 23

۴.پرخاشگری، نشانه‌ای‌ از تضادهای‌ درونی‌ 23

۵.پرخاشگری‌ و افسردگی‌ 24

۶.پرخاشگری؛ بیماری‌ها؛ مصرف‌ دارو 24

۷.خشونت‌ و مدرسه‌ 24

عواملی‌ كه‌ به‌ خشونت‌ در مدرسه‌ می ‌انجامند، عبارت اند از: 24

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان 25

مسلماً با شناسایی‌ علت‌ رفتار نادرست، می‌توانیم‌ در رفع‌ آن‌ موفق‌ تر عمل‌ كنیم: 27

بد دهنی کودکان 28

خلاصه 30

پیشنهادات 31

در پایان چند توصیه به آموزگاران محترم دارم: 31

منابع وماخذ: 32

توصیف وضعیت موجود(تشخیص مسئله)

درسال 93-92 در مدرسه ابتدایی

محمد –دانش آموز پایه پنجم-پسر یازده ساله ای كه قدی متوسط داشت با چهر ه ای سبزه و چشمانی تیز. سر و وضع او بسیار نامناسب و دارای اختلالات رفتاری و عاطفی بود.به گفته ی خودش در سال 85 به همراه خانواده از روستا به شهر آمده و از این شهر هم خوشش نمی آمد . رابطه خوبی با دانش آموزان و همسایگان برقرار نكرده بود.سال گذشته با نمرات 10 و 12 قبول شده بود .نه درس می خواند ، نه اخلاق خوبی داشت. و در خانواده ای آسیب پذیر زندگی می كرد. پدر و مادرش تحت پوشش بهزیستی و در خانه های سازمانی بهزیستی سكونت دارند.او در یك خانواده پنج نفره ؛شامل پدر ، مادر ، یك برادر بزرگتر و یك برادر كوچكتر زندگی می كند. پدرش به علت موج انفجار در جبهه های جنگ ایران و عراق و همچنین تصادف با اتومبیل جزء بیماری های روان تحت پوشش بهزیستی می باشد.مادرش ، بی سواد و با كارگری در خانه های مردم مخارج زندگی را تامین می كند.برادر بزرگش در پایه سوم راهنمایی درس می خواند و به اظهار مادرش وضعیت تحصیلیش بد نیست و برادر كوچكش كه در كلاس پیش دبستانی بود مورد رضایت مربی و اولیای مدرسه نمی باشد.

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوالات ادبیات فارسی 2 سورس برنامه تشخیص صحت کد ملی (#C) مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت شغلی گزارش كارآموزی شرکت گاز پاورپوینت مسجد جامع دمشق