👈 فروشگاه فایل 👉

ساختن نمایش در power point

ارتباط با ما

... دانلود ...

ساختن نمایش در power point

ایجاد نمایش به كمك جادوگر:

با Power Pointمی توانید در چند دقیقه نمایش های جالب وحرفه ای بسازید. جادوگر والگوهایی كه برای اینكار وجود دارند شما را دراین راه یاری خواهند رساند

باجادوگر AutoContentمی توانید نوع نمایش (ا ستراتژی، فروش، آموزش، گزارشی، یاعمومی ) راانتخاب كنید با Power Pointیك گزارش حرفه ای وچشمگیر برایتان بسازد . برای كار بااین جادوگر دو روش وجود دارد:

اگر PowerPoint راتازه اجرا كرده اید ودیالوگ اولیه آن هنوز روی صفحه است آیتم Auto Content Wizard راانتخاب كرده و OKرا كلیك كنید.

· اگر این دیالوگ رابسته اید ،File New را انتخاب كرده وبه برگه General بروید . روی آیكون Auto Content Wizard دوكلیك كنید تا این جادوگر اجرا شود.

بعد از شروع جاودگر Auto Content ،مراحل ذیل را دنبال كنید:.....................

👇محصولات تصادفی👇

پروژه کارآفرینی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم بررسی جامع الکترواسپینینگ پاورپوینت خلاصه كتاب مدیریت بر قلبها دانلود تحقیق مواد بكار رفته در فنرها 21ص دانلود خلاقیت و نوآوری تعریف مفاهیم و مدیریت آن 43 ص