👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزی شناخت موتورها در فنی و حرفه ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزی شناخت موتورها در فنی و حرفه ای در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه :

سپاس بیكران خداوند بزرگ را سزاست كه با خلق مخلوقات و هستی زمینه كاوش را پدید آورد آنكه علم بیكرانش قدرت بی انتهایش را ثابت می كند . البته ، فطرت انسانی برگرفته از پرتو ذات اقدس الهی ، كمال خود را شناختن در این عرصه می داند ، عرصه ای كه انسان را از طریق دلایل و نشانه ها و شناخت ها و بررسی ها به قله های افتخار آگاهی از راز خلقت می رساند و طبق این دلایل عقلی بیش از پیش به خداوندی خدا پی می برد و در رسیدن به جوارش از هیچ كوششی فروگذار نخواهد كرد ، پس آنكه علم آفرید به جوینده علم نیز ارزش می نهاد . او در واقع استفاده بزرگی است .استادی كه در هر دهه یا قرن ، تجاربی در اختیار پویندگان علم قرار می دهد و با این كار زمینه را برای پویندگان نسل بعد فراهم می كند و این كار فراهم نمی شود مگر با تربیت اساتید با تجربه ، پس استاد در واقع همان علم الهای است .

برای ایجاد زمینه برای پیشرفت نسل های بعد ، پس بردانش پژوهان درك ارزش و اهمیت استاد زیرا پرودگار احترام ارزش علم را واجب كرده و همچین احترام و ارزش استاد علم آموز تقدیر و تشكر باكران خود را نثار الستادان عزیز و پویا و دلسوز می كنیم كه در طی نیم ترم تحصیل در این دانشگاه از هیچ كوششی در راه رفع ابهامات و پیشرفت و ارائه علم آنچه در توان داشتند فروگذاری نكردند ، این نمایندگان علم الهی كه بحق افق دیدیم را بیش از پیش وسعت دادند و در راه كسب علوم بطرز نخستین آوری حقیر را ترعیب كردند هم چنین تشكر می كنم از استاد عزیز كارآموزی جناب آقای مهندس آرامی كه در واقع در زمینه تكامل و گردآوری و به نتیجه رساندن اندوخته ها و تجربه های دوران تحصیل دانشگاهی ام نقش ارزنده ای را ایفا نمودند ، هم چنین تشكر می كنم از سرپرست كارآموزی مركز آموزش فنی و حرفه ای بروجن آقای رستگار كه حقیقتاً در این مدت كارآموزی از همكاری و همیاری و توجیه فن دریغ نكردندو با عملكرد كار عملی در خارج از داشنگاهی فراهم آورند . و در نهایت از كلیه اساتید پرسنل زحمت كش محترم دانشگاه تقدیر و تشكر می نمایم .

كردن سر سیلندر و متعلقات جلوی موتور :

حجم بالای سر سیلندر در روی سر شمع سیلندر تور بودانی است كه به شكل خاص طراحی شده تا چرخش سوخت بهتر صورت پذیرد و شمع را نزدیك وسط و سوپاپ قرار می دهند چون در وسط نمی توانند قرار دهند برای احتراق بهتر .

وسایل اندازه گیری : از میكرومتر برای اندازه گیری ژورنال ، دور یاتاقانها استفاده میكنند كه چه مقدار دو پهن شده و میكرو متر دارای قطعه اندازه گیری می باشد كه مثلاً 25 میلیمتر كه اگر در دمای محیط كه روی آن نوشته قرار دهیم ، هیچگونه تلرانس ندارد و آن را وسط میكرومتر قرار می دهیم در عدد 25/ روی میكرومتر باید درست قرار گیرد و نیفتد در غیر این صورت ،جغچغه را پشت آن را باز كرده و توسط آچار دو قطعه زیرپوسته درجه بندی را تنظیم می كنیم .

در پراید تسمه تایم واتر پمپ را نمی چرخاند چون عمر آن زیاد استkm/h 50000 و سایر قطعات مثلاً ترموستات و پمپ هیدرولیك را می چرخاند و قطر پولی كه واتر مپپ را می چرخاند بزرگ است برای اینكه مقدار آبی كه وارد موتور می شود باید در اندازه لازم مثلاُ جریان آب 3 متر بر ثانیه باشد ، اگر زیاد باشد و یا دمای بیرون مثلاً كم باشد زیاد از حد سرد شود جداره پیستون سرد شده و پیستون منبسط است و باعث پله ایشدن داخل سیلندر می شود و ترموستات را در تابستان نباید باز كنیم چون آب زیادی توسط واتر پمپ به داخل موتور (مدار آب) جریان پیدا می كند و زیاد از حد سرد می شود و بازده هم كم می شود . ولی در پژو 405 و 206و تویوتا جدید تسمه تایم واتر پمپ را هم

می چرخاند .

گزارش كار هفته سوم تاریخ 5و6و8/1/83

در موتور پژو مثلاً می گویند تسمه تایم 60000 km طول دارد باید در 60000 كیلومتر آن را عوض كنیم و اگر پاره شود واتر پمپ و ترموستات و سیستم سوخت رسانی هم از كار می افتد و اینكه بگویند موتورم داغ كرده در پژو درست نیست چون تا وقتی تسمه پروانه پاره نشود این اتفاق نمی افتد .

روش عملی محاسبه حجم سیلندر موتور پراید :

ارتفاع كورس h= 82 mm = 8/2 cm

d= قطر سیلندر =70/07 = 7/007 cm

Vc = 30cc = 30cm

Vs حجم جابجایی

Vt حجم كامل

حجم جابجایی یك سیلندر = Vs = d*h= 3/14/4*7/007 * 8/2=316044/4 cm

جابجایی 4 سیلندر Vs 316/04*4= 1264/16 cm

حجم كل یك سیلندر Vt=31604 +30=346/04 cn

حجم كل 4 سیلندر Vt =346/04* 4= 138/16 cm

Vc= 30*4=120cc

ضریب تراكم =

ضریب تراكم پراید قاعدتاً باید 1/8 باشد . و طبق محاسبه ضریب تراكم پیكان 1/ 5/7

می باشد .

جهت چرخش موتورها مثل پراید و سایر توسط كارخانه سازنده راست گرد است البته از جلو طرف پولی و پروانه كه به موتور نگامی كنیم ولی دورمانه خودمان باید جهت چرخش آن را مشخص كنیم . فلایویل علاوه بر آنكه نیرو را ذخیره می كند به جهت چرخش نیز كمك می كند و جهت اولیه را دنده استارت برای فلایویل مشخص می كند . اگر محفظه احتراق دوده بگیرد ضریب تراكم كم می شود . اگر از بنزین بدون سرب استفاده كنیم یا سوپر چون عدد اكتان آن بالاست خاصیت خود اشتعالی آن پایین می آید و ضریب تراكم بالا می رود .

عدد ستان برای موتور دیزل است یعنی سوخت مناسب برای دیزل سوخت مناسب برای بنزین نیست و بالعكس . پس چون ضریب تراكم پراید بالاست سرعت آن نیز بیشتر است .

تابگیری سر سیلندر پراید و پیكان

حداكثر تاب سر سیلندر باید /05mm باشد و واشر سر سیلندر بعد از تراش آن باید عوض شود نشانه تراش خوردن سر سیلندر آن است كه در موتور پراید روی واشر سر سیلندر چند تا برجستگی دارد كه در هر بار یكی از آنها را پاره می كنند و در پیكان بغل آن روس سر سیلندر نشانه هایی می زنند .

برای تایم گیری موتور برای كه برای این كار نشانه ای روی پلاستیكی كه روی بدنه موتور نصب است و در كنار پولی سر میل لنگ است كه نشانه سر پولی باید روبروی T یعنی 10 دورانی كه روی لاستیكی حك شده قرار گیرد . در این صورت پیستون 1و 4 در نقطه مرگ بالا قرار دارند .

و در مرحله دوم باید نشانه سر بادامك كه روی سر سیلندر است روبروی نشانه ای كه به این صورت روی بدنه سر سیلندر قرار دارد قرار گیرد و در این لحظه موتور كاملاً تایم است .

گزارش كار هفته چهارم تاریخ 9و10و11 /3 /83

برای تایم پراید ابتدا تسمه تایم و پولی سر میل لنگ را باز كرده و با تسمه سفت كن پین در 2 مرحله از میل لنگ را تایم می كنیم و سپس مرحله 2 میل بادامك را تایم می كنیم .

برای تایم میل لنگ شمع 1 را بازكرده وقتی بالاآوردیم به محض اینكه كمپرس زیر دستمان حس كردیم علائم روی چرخدنده میل لنگ با روی بدنه كه قبلاً شرح دادیم روبروی هم قرار می گیرند و در غیر این صورت باید بچرخانیم میل لنگ را تا تنظیم شوند سپس بوسیله مشاهده اسبكهای پیستون 4 وقتی گار در حال بسته شدن و دود در حال باز شدن است (در حد یك اشاره به هم دیگر ) آن وقت بادامك نیز تنظیم شده است و در غیر این صورت اگر علائم روی پولی میل لنگ با علائم بدنه روبروی هم نبود آنها را روبروی همدیگر قرار می دهیم .

برای تایم پیكان : علائم روی میل لنگ و بادامك را روبروی هم قرار می دهیم و پیستون 1 در نقطه مرگ بالا قرار می گیدر . وقتی آن را باز می كنیم اگر علائم نداشن بهتر است خودمان علائم بگذاریم .

تایم موتور پاساد :

چون میل بادامك سر سوپاپها ابتدا برای تایم بلوكه بالا را می چرخانیم تا پیستون 4 در نقطه مرگ بالا قیچی قرار گیرد علامت روی فلایویل كه قرمز است روبروی علامت روی بدنه قرار گیرد ، سپس باید یك نقطه پشت چرخ دنده سر میل بادامك آن مماس بر سر سیلندر قرار گیرد و برای تایم بلوكه پایین سپس پولی سر میل لنگ كه دارای علامت است را چرخانده تا یك علامت قرمز سر فلایویل روبروی علامت روی بدنه قرار گیرد .

تسمه سفت كن ان از نوع خارج از مركز است .

ترتیب فیلر گیری سوپاپها :

برای این كار سیلندر 4 را در حالت قیچی قرار می دهیم و سوپاپهای سیلندر را فیلر می گیریم تمام سوپاپها را به همان ترتیب فیلر می گیریم و سپس سیلندر 4 رادر حالت قیچی قرار می دهیم و درب دلكو سر چكش برق را روبروی شمع شماره 1 و موافق عقربه های ساعت 3و 4و 2 به ترتیب وایر ها در سر دلكو قرار می دهیم هنگام تایم باید نشانه سر پولی میل لنگ برای آوانس استاتیك سمت چپ آخرین نشانه (نشانه دوم فرورفتگی دوم ) كه 10 محسوب می شود روبروی بدنه موتور باشد تا آن زمان اوانس ان نیز تنظیم گردد و یك لامپ كه یك سر آن قطر خروجی كویل و پشت ان را روی بدنه دلكو قرار می دهیم و دلكو به سمت راست می چرخانیم تا لامپ روشن شود در این صورت وقتی سر دلكو را بر می داریم می بینیم دهانه پلاتین كه باز شده سر چكش برق روبروی شمع شماره یك نیست و درب دلكو را بسته و دلكو را به سمت چپ خلاف عقربه های ساعت می چرخانیم تا لامپ خامشو شود سپس دوباره موافق عقربه های ساعت به سمت راست كمی می چرخانیم همین كه لامپ خواست روشن شود ان را برداشته و دلكو را سفت می كنیم و استارت می زیم هنگام روشن شدن موتور باید دیافراگم كاربراتور را چك كرده كه بالا و پایین كند آگر روشن نشد وایر شمع یك را در اورده و نزدیك بدنه قرار می دهیم ببینیم جرقه می زند یعنی برق در شمع است یا نه و اگر روشن نشد می توانیم تایم ان را با چراغ دلكو بررسی كنیم و بدین صورت كه چراغ دلكو دارای سه رشته سیم است یك قلاب دارد كه به وایر شمع یك می بندیم و دو رشته سیم كه دارای كه دو گیر است به رنگ قرمز و سیاه كه گیره قرمز را به قطر مثبت باطری و گیره سیاه را به قطر منفی باتری می بنیم .و هنگامی كه استارت می زنیم و چراغ دلكو را روبروی دنده سر پولی میل لنگ می گیریم هنگامی كه چراغ دلكو روشن می شود یعنی شمع شماره یك در ان محفظه جرقه می زند .

در این صورت آن روشنایی باید روبروی یكی مانده به آخرین دنده سمت چپ فرورفتگی دوم سر پولی دوم قرار گیرد در این صورت تایم ان را تنظیم كرده و اگر چنین نبود باید همزمان دلكو را بچرخانیم تا بدین صورت شود و روشنایی روبروی دومین دنده سمت چپ پولی میل لنگ قرار گیرد تا موتور روشن شده و خوب كار كند .

اهم متر : دو سیم دارد با دو گیره یكی با گیره قرمز و دیگری سیاه كه قرمز را به مثبت و سیاه را به منفی جسمی كه می خواهیم مقاومت آن را بسنجیم می بندیم . یك دكمه دارد كه دكمه ان را روی هر كدام از داده های رنگی (آبی سیاه و سبز )قرار دهیم روی صفحه عقربه روی درجات همان رنگ كه قرار گیرد ان عدد را می خوانیم برای اندازه گیری ان خواسته مقاومت مدار اولیه كویل 10 اهم است فیلر پلاتین چهار دهم میلیمتر است .

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سواد رسانه ای سیالات پیشرفته دکتر علی حق طلب1 پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996) پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) تغییر کیفیت زندگی