👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت دارای 42بوده و هفت مولفه ی توانایی (گویه های 1-2-3-20)، وضوح (گویه های 4-5-6-7-8-38-39)، کمک (گویه های 9-11-12-13-15)، مشوق (گویه های 16-18-19-21-22-25)، ارزیابی (گویه های 23-30-31-32-33-34-35-36-37)، اعتبار (گویه های 17-24-26-27-28-29)، و محیط (گویه های 10-14-40-41-42) را مورد سنجش قرار می دهد.

مولفه های پرسشنامه

بعد

شماره سوال

توانایی

1-2-3-20

وضوح

4-5-6-7-8-38-39

کمک

9-11-12-13-15

مشوق

16-18-19-21-22-25

ارزیابی

23-30-31-32-33-34-35-36-37

اعتبار

17-24-26-27-28-29

محیط

10-14-40-41-42

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

عملکرد سازمانی پدیده ای پیچیده است که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعه فعالیت های معطوف به دستیابی بر اهداف سازمانی دانست . از اینرو عملکرد سازمانی به این موضوع مربوط می شود که یک سازمان چه مقدار به اهداف خود رسیده است(سنفورد،2009).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از عملکرد سازمانی نمره­ای است كه کارکنان به سوالات42گویه ای پرسشنامة عملکرد سازمانی می­دهند .

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (خیلی کم،1؛ کم،2؛ متوسط3؛زیاد ،4؛ خیلی زیاد ،5؛) می­باشد.

( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

گزینه

5

4

3

2

1

امتیاز

کاملا مخالف کاملاموافق

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 7 کتاب تکنیک های قدرتمند فروش پاورپوینت روش‌های برنامه ریزی شهری (CDS) مقاله در مورد سخت افزار دانلود تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص