👈 فروشگاه فایل 👉

مقابله با فرار مالیاتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقابله با فرار مالیاتی

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

مقدمه ................................... 4

جلوگیری از فرار مالیاتی .................. 4

فرار مالیاتی چیست ........................ 5

تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ..... 6

زیمنهای پیدایش فرار مالیاتی .............. 7

اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران ........ 9

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی.. 10

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها 13

عدم توتجه به رضایت مؤدیان مالیاتی ........ 18

حقوق مالیاتی ............................. 29

منابع .................................... 30

مقدمه :

جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود

به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است.

در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود.

به منظور ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.

به منظور جلوگیری ازفرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است.

بررسی مالیات بر ارزش افزودهبر اساساصل 85، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن ، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیردبنابراینساماندهیمالیات ها، دریافتمالیات به صورتمنطقیو اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.

بنابر اصل 85 رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشدتصویب و به قانون تبدیل می شود.

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اقدام پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل دانلود نقشه های اتوکد ساختمان دو طبقه پاورپوینت معماری عصارخانه پرسشنامه افکار خودآیند منفی استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کردستان