acid

سوالات تستی حسابداری مالی سال های 89، 90 و 91

در این فایل سوالات تستی سال های 89 و 90 و 91 مربوط به رشته حسابداری مالی همراه با پاسخ های تشریحی قرار داده شده است.

گزارش كارآموزی شناخت موتورها در فنی و حرفه ای

گزارش كارآموزی شناخت موتورها در فنی و حرفه ای در 22 صفحه ورد قابل ویرایشمقدمه :سپاس بیكران خداوند بزرگ را سزاست كه با خلق مخلوقات و هستی زمینه كاوش را پدید آورد آنكه علم بیكرانش قدرت بی انتهایش را ثابت می كند . البته ، فطرت انسانی برگرفته از پرتو ذات اقدس الهی ، كمال خود را شناختن در این عرصه می دان